Válassz témakört!

..Egyesületünk jogosult a ..személyi jövedelemadóból ..származó 1 % fogadására, ..köszönettel veszünk minden ..támogatást
fAdószámunk:
f18697328-1-13
Bankszámlaszámunk:
f10103829-47338400-01000006

 

A PATRIÓTA oldalai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dabasi webkamera

Szent István tér

Fazekas remekek
a múlt századból

Kisgyerek Alapítvány TájházKisgyerek Alapítvány Tájház
Dabas, Lakos dr. u. 29.
www.tajhaz.eu

Nézze meg felülről!
Az ERECO levele
Levél az Ereco Hulladékfeldolgozó Rt. gazdasági igazgatójától


A tervezett fémhulladék-feldogozó és veszélyeshulladék-kezelő üzem kapcsán írott cikkek kapcsán levelet kaptunk az ERECO-tól.


A céggel kapcsolatosan semmi problémánk nincs, nem ismerjük a tevékenységüket.

A mi gondunk az hogy a polgármester úgy akarta évi 517 ezer tonna fémhulladék feldolgozását lehetővé tenni Dabason, hogy elhallgatta az esetleges várható következményeket.
Szívesen helyt adunk az ERECO tájákoztatásainak, mert tőlük - elentétben Kőszegi Zoltánnal - tájékoztatást kaphatnak az érdeklődő dabasiak a tervezett beruházásról.
Hogy miért írok 517 ezer tonna fémhulladékot? Mert az ERECO saját kérelmében kéri az engedélyt 517 ezer tonnára Dabas vonatkozásában.

Iktatószám: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: 29188/2007.
K Ö Z L E M É N Y
Az eljárás megindításának napja: 2007. 05. 09.
Az ügyintézési határidő: 45 + 30 nap
(A határidőbe nem tartozik bele – többek között – :
– a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő,
– a szakhatóság eljárásának időtartama.)
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
Az Ereco Zrt. fémhulladék feldolgozó üzemet kíván létesíteni Dabas, belterület 2362/2, 2362/3, 2362/4, 2362/6, 2362/7 hrsz. alatti, illetve Dabas külterület 0139/3 és 0145/1 hrsz. alatti ingatlanok területén, ahol a tervezett kapacitás 467 000 – 517 000 t/év (1600 – 1800 t/d). A tervezett kapacitás magában foglalja

• a shredderezendő anyag (350 000 - 400 000 t/év),

• a feldolgozásra, illetve közvetlen értékesítésre kerülő vashulladék (100 000 t/év), valamint
• az átvételre tervezett színesfém hulladék mennyiségét (~17 000 t/év).
A tervezett fémhulladék feldolgozási tevékenység minden esetben csak a hulladék fizikai átalakítását (shredderezés, darabolás, bálázás) jelenti.
A feldolgozandó anyagok 90 %-a közúton, 10 %-a vasúton érkezik a telephelyre. A beérkező hulladék minősítést követően anyagminőség szerint a feldolgozásig lerakásra kerül, míg a minőségileg kifogásolt hulladék visszaküldésre kerül a feladónak. Az előkezelt hulladékok telephelyről történő kiszállítása a színesfém hulladékok (~4-5 %) kivételével vasúton fog történni.


A teljes dokumentum elérhető itt:
http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/?menu=index&page=hirek&id=295

Látható, hogy a mennyiség, ezáltal a beruházás is igen komoly.
Ezért kellett volna a döntés előtt alaposan megfontolni a dabasiak számára várható, egyelőre ismeretlen következményeket.
Rácz Nándor